HATCHBACK

SEDAN HẠNG B

 • Chevrolet Aveo MT 1.4L 2017

  459.000.000 vnđ

  Liên hệ : 0908 250 234

  giảm ngay 30.000.000 vnđ khuyến mãi đến ngày 31/08/2017.
 • Chevrolet Aveo AT 1.4L 2017

  495.000.000 vnđ

  liên hệ: 0908 250 234

  giảm ngay 30.000.000 vnđ khuyến mãi đến ngày 31/08/2017.

SEDAN HẠNG C

SUV 5-7 CHỖ

 • CHEVROLET ORLANDO 2017

  639.000.000 VNĐ

  Liên hệ 0908 250 234

  giảm ngay 10.000.000 vnđ khuyến mãi đến ngày 31/08/2017.
 • CHEVROLET TRAILBLAZER 2017

  Gía chưa công bố

  Liên hệ 0908 250 234

  ...
 • CHEVROLET CAPTIVA REVV 2017

  879.000.000 VNĐ

  liên hệ: 0908 250 234

  giảm ngay 24.000.000 vnđ khuyến mãi đến ngày 31/08/2017.
 • CHEVROLET TRAX 2017

  769.000.000 VNĐ

  liên hệ: 0908 250 234

  giảm ngay 30.000.000 vnđ khuyến mãi đến ngày 31/08/2017.

PICK-UP (BÁN TẢI)