VinFast Fadil

 • VinFast Fadil 1.4L

  414.900.000 VNĐ

  373.410.000 VNĐ

  Liên hệ: 0933711236 Người quyết định giá bán

Lux A2.0

 • VinFast Lux A 2.0L

  1.129.000.000 VNĐ

  1.016.100.000 VNĐ

  Liên hệ:0933711236 Người quyết định giá bán

Lux SA2.0

 • VinFast Lux SA 2.0L

  1.580.000.000 VNĐ

  1.422.000.000 VNĐ

  Liên hệ: 0933711236 Người quyết định giá bán