VinFast Fadil

 • VinFast Fadil 1.4L

  425.000.000 VNĐ

  382.500.000 VNĐ

  Liên hệ: 0813 79 0123 Người quyết định giá bán

Lux A2.0

 • VinFast Lux A 2.0L

  1.179.000.000 VNĐ

  881.000.000 VNĐ

  Liên hệ:0813 79 0123 Người quyết định giá bán

Lux SA2.0

 • VinFast Lux SA 2.0L

  1.649.000.000 VNĐ

  1.146.000.000 VNĐ

  Liên hệ: 0813 79 0123 Người quyết định giá bán

Vinfast VFe34

 • Vinfast VFe34

  690.000.000 VNĐ

  590.000.000 VNĐ

  Liên hệ: 0813 79 0123 Người quyết định giá bán

VinFast President

 • VinFast President

  4.600.000.000

  3.800.000.000

  Liên hệ: 0813 79 0123 Người quyết định giá bán